FORRETNINGSUDVIKLING


Lad os arbejde sammen om en bedre bundlinie
MOKON er stiftet af Mogens Kristensen som en platform for rådgivning og assistance i forbindelse med forretningsudvikling
Hvordan kan I bruge data til at skabe ny indsigt og opnå mer-salg,
effektive processer og bedre kundeoplevelser? Hvordan bliver I mere data-drevne? Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed. Vi arbejder med alt fra design til de helt tekniske forhold i datastrukturen, og sørger for at forløse potentialet I jeres data.
Har I behov for assistance eller nyt input i forbindelse med
strategiprocesser, køb- og salg af virksomhed, rapportering eller dokumentation af processer?
Jeg stiller en betydelig praktisk og teoretisk erfaring og
indsigt til rådighed.
 
NBA

NBA = Next Best Action. Brug data og analytics til at få yderligere indsigt. Etabler den rette teknologi, så I kan arbejde effektivt med at finde nye NBAs med kort "time-to-market.

Læs mere